Bestyrelsesberetning – Referater m.m.

Generalforsamlingen d. 30. marts 2020. Klik her. Generalforsamlingen d. 4. februar 2019. Klik her. Generalforsamlingen d. 12. marts 2018. Klik her. Generalforsamlingen d. 23. februar 2017. Klik her. Generalforsamlingen d. 24. februar 2016. Klik her. Generalforsamlingen d. 10. februar 2015. Klik her. Generalforsamlingen d. 18. marts 2014. Klik her. Generalforsamlingen d. 5. marts 2013. Klik … Læs mere

Generalforsamlingen d. 30. marts 2020.

Nyhedsbrev d. 26 marts 2020. Kære medlem.Sundhedssituationen i Danmark har bevirket, at vi må aflyse vores generalforsamling mandag den 30. marts på Kulturhuset Industrien.Vi skulle også samme aften præsentere jer for vores nye bogudgivelse: ”Aarup 1860 – 1980”.Dette arrangement må vi desværre også udsætte, og derfor bliver bogen først til salg efter den kommende præsentation, … Læs mere

Generalforsamlingen d. 4. februar 2019.

Bestyrelses beretning for 2018. Beretningen er opdelt i to dele for hhv. foreningen og arkivet. Foreningen. Sidste års generalforsamling blev afholdt den 12. marts 2018 og 65 medlemmer deltog. Det var meget imponerende, og skyldtes uden tvivl den efterfølgende præsentation af den nye Mølleknappebog.Mogens Carlsen blev valgt som dirigent. Beretningen fra bestyrelsen blev godkendt, og … Læs mere

Generalforsamlingen d. 12. marts 2018.

Indkaldelse. Hermed indkaldes til generalforsamling mandag den 12. marts 2018 kl. 19.30 i arkivet. Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning. Regnskab. Behandling af indkomne forslag.Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Fastsættelse af kontingent. Valg til bestyrelsen.På valg er: Ebbe S. Hansen, Ole Nygaard Kristensen og Sven Jensen Valg af bestyrelsessuppleant.På valg … Læs mere

Generalforsamlingen d. 23. februar 2017.

Indkaldelse. Hermed indkaldes til generalforsamling torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.30 i arkivet. Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning. Regnskab. Behandling af indkomne forslag.Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Fastsættelse af kontingent. Valg til bestyrelsen.På valg er: Benthe Andersen og Jørgen Koch Sørensen Valg af bestyrelsessuppleant.På valg er: Anne Marie … Læs mere

Generalforsamlingen d. 24. februar 2016.

Indkaldelse. Hermed indkaldes til generalforsamling onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.30 i arkivet. Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning. Regnskab Behandling af indkomne forslag.Forslag skal vær formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen Fastsættelse af kontingent. Valg til bestyrelsen.På valg er: Ebbe Svenning Hansen, Hans Ove Pedersen, (ønsker ikke at genopstille)Otto Clement (ønsker ikke … Læs mere

Generalforsamlingen d. 10. februar 2015.

Indkaldelse til generalforsamlingen. Hermed indkaldes til generalforsamling tirsdag den 10. februar 2015 kl. 19.30 i arkivet. Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning fra bestyrelsen Beretning fra arkivlederen. Regnskab. Behandling af indkomne forslag.Forslag skal være formanden i hænde senest den 2. februar 2015 Fastsættelse af kontingent. Valg til bestyrelsen.På valg er: Benthe Andersen og Jørgen Koch Sørensen. … Læs mere

Generalforsamlingen d. 18. marts 2014.

Bestyrelsesberetning. Foreningen: Sidste års generalforsamling blev afholdt den 5. marts 2013 og 40 medlemmer deltog. Bestyrelsen blev genvalgt og Anne Marie Frederiksen blev nyvalgt som suppleant.Øvrige valg var også genvalg. Vi skulle have hørt Alfred Hestkjær fra Middelfart fortælle om Modstandsbevægelsen i vores område, men han måtte melde afbud og i stedet sprang Ole Nygard … Læs mere

Generalforsamlingen d. 5. marts 2013.

Bestyrelsens beretning for 2012. Denne årsberetning er som noget nyt opdelt i 2 dele for hhv. forening og arkiv. Foreningen. Sidste års generalforsamling blev afholdt den 25. januar 2011 og 28 medlemmer deltog.Vi tog afsked med Holger Hansen i bestyrelsen og nyvalgte Ebbe. S. Hansen.Men det var også på andre områder en skelsættende generalforsamling, fordi … Læs mere

Generalforsamlingen d. 25. januar 2012.

Bestyrelsens beretning. Den 24. januar 2011 afholdt vi sidste års ordinære generalforsamling og i alt 34 medlemmer deltog.Der skete ingen udskiftninger eller ændringer af posterne i foreningens bestyrelse.Efter kaffen holdt Max Kjær, Hækkebølle foredrag om sit arbejde med beskrivelsen af gårde og huse i Hækkebølle.Den 28. februar var arkivet indbudt til en drøftelse med Kultur- … Læs mere