Generalforsamlingen d. 11. okt. 2021

Bestyrelsens beretning for 2019. Beretningen er opdelt i to dele for hhv. foreningen og arkivet. Foreningen.Vores seneste generalforsamling blev afholdt den 4. februar 2019 og 39 medlemmer deltog. C.C.Horn Andersen blev valgt som dirigent. Beretningen fra bestyrelsen blev godkendt, og vores kasserer Jette Hasling Pedersen forelagde det reviderede regnskab, som også blev godkendt. Ved valget … Læs mere

Generalforsamlingen d. 11. okt. 2021.

Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Bestyrelsens beretning for 2020.Beretningen er opdelt i to dele for hhv. foreningen og arkivet. Foreningen. Beretningen for foreningens virke i 2020 bliver vist den mærkeligste i foreningens historie. Vi skulle have holdt generalforsamling i slutningen af marts måned 2020, og her skulle vi også have præsenteret vores seneste bogudgivelse: Aarup … Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling 2021.

Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkivafholder generalforsamling. Mandag den 11. oktober 2021 kl.19.00 i biografsalen, Kulturhuset Industrien.Dagsorden iflg. vedtægterne.Efter generalforsamlingen fortæller Hans Walmar om atskrive lokalhistoriske bøger.Bliv medlem af støtteforeningen: Resten af 2021 og 2022for 100 kr. Send en mail til: aaruplokalarkiv@gmail.com Med venlig hilsenBestyrelsen

Bestyrelsesberetning – Referater m.m.

Generalforsamlingen d. 30. marts 2020. Klik her. Generalforsamlingen d. 4. februar 2019. Klik her. Generalforsamlingen d. 12. marts 2018. Klik her. Generalforsamlingen d. 23. februar 2017. Klik her. Generalforsamlingen d. 24. februar 2016. Klik her. Generalforsamlingen d. 10. februar 2015. Klik her. Generalforsamlingen d. 18. marts 2014. Klik her. Generalforsamlingen d. 5. marts 2013. Klik … Læs mere

Generalforsamlingen d. 30. marts 2020.

Nyhedsbrev d. 26 marts 2020. Kære medlem.Sundhedssituationen i Danmark har bevirket, at vi må aflyse vores generalforsamling mandag den 30. marts på Kulturhuset Industrien.Vi skulle også samme aften præsentere jer for vores nye bogudgivelse: ”Aarup 1860 – 1980”.Dette arrangement må vi desværre også udsætte, og derfor bliver bogen først til salg efter den kommende præsentation, … Læs mere

Generalforsamling d. 30. marts 2020.

Generalforsamlingen udsat til 2021 grundet situationen med corona. Nyhedsbrev marts 2020. 26. marts 2020 Kære medlemSundhedssituationen i Danmark har bevirket, at vi må aflyse vores generalforsamling mandag den 30. marts på Kulturhuset Industrien. Vi skulle også samme aften præsentere jer for vores nye bogudgivelse: ”Aarup 1860 – 1980”. Dette arrangement må vi desværre også udsætte, … Læs mere

Generalforsamlingen d. 4. februar 2019.

Bestyrelses beretning for 2018. Beretningen er opdelt i to dele for hhv. foreningen og arkivet. Foreningen. Sidste års generalforsamling blev afholdt den 12. marts 2018 og 65 medlemmer deltog. Det var meget imponerende, og skyldtes uden tvivl den efterfølgende præsentation af den nye Mølleknappebog.Mogens Carlsen blev valgt som dirigent. Beretningen fra bestyrelsen blev godkendt, og … Læs mere

Generalforsamling d. 4. februar 2019.

Se fotomontagen: Deltagerne begynder at indfinde sig. Inden generalforsamlingens begyndelse udtalte formanden mindeord over arkivleder Karna Søndergaard der pludselig afgik ved døden sidste forår. Efter et minuts stilhed blev generalforsamlingen indledt. Som dirigent valgtes C. C. Horn Andersen. Ole Nygaard Kristensen havde hvervet som referent. Formanden, Jørgen Koch Sørensen, aflægger beretning. Indkaldelse – Dagsorden – … Læs mere

Generalforsamling d. 12. marts 2018.

Se fotomontagen: Foreningens formand, Jørgen Koch Sørensen, gør de sidste forberedelser, inden der kan bydes velkommen til forsamlingen, som optog hver eneste plads i lokalet. Inden generalforsamlingens begyndelse udtalte formanden mindeord over foreningens kasserer, Bent Nielsen, der pludselig afgik ved døden sidste sommer. Efter et minuts stilhed blev generalforsamlingen indledt. Som dirigent valgtes Mogens Carlsen … Læs mere

Generalforsamlingen d. 12. marts 2018.

Indkaldelse. Hermed indkaldes til generalforsamling mandag den 12. marts 2018 kl. 19.30 i arkivet. Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning. Regnskab. Behandling af indkomne forslag.Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Fastsættelse af kontingent. Valg til bestyrelsen.På valg er: Ebbe S. Hansen, Ole Nygaard Kristensen og Sven Jensen Valg af bestyrelsessuppleant.På valg … Læs mere