Bestyrelsesberetning – Referater m.m.

Generalforsamlingen d. 30. marts 2020. Klik her. Generalforsamlingen d. 4. februar 2019. Klik her. Generalforsamlingen d. 12. marts 2018. Klik her. Generalforsamlingen d. 23. februar 2017. Klik her. Generalforsamlingen d. 24. februar 2016. Klik her. Generalforsamlingen d. 10. februar 2015. Klik her. Generalforsamlingen d. 18. marts 2014. Klik her. Generalforsamlingen d. 5. marts 2013. Klik … Læs mere

Generalforsamlingen d. 30. marts 2020.

Nyhedsbrev d. 26 marts 2020. Kære medlem.Sundhedssituationen i Danmark har bevirket, at vi må aflyse vores generalforsamling mandag den 30. marts på Kulturhuset Industrien.Vi skulle også samme aften præsentere jer for vores nye bogudgivelse: ”Aarup 1860 – 1980”.Dette arrangement må vi desværre også udsætte, og derfor bliver bogen først til salg efter den kommende præsentation, … Læs mere

Generalforsamling d. 30. marts 2020.

Generalforsamlingen udsat til 2021 grundet situationen med corona. Nyhedsbrev marts 2020. 26. marts 2020 Kære medlemSundhedssituationen i Danmark har bevirket, at vi må aflyse vores generalforsamling mandag den 30. marts på Kulturhuset Industrien. Vi skulle også samme aften præsentere jer for vores nye bogudgivelse: ”Aarup 1860 – 1980”. Dette arrangement må vi desværre også udsætte, … Læs mere

Generalforsamlingen d. 4. februar 2019.

Bestyrelses beretning for 2018. Beretningen er opdelt i to dele for hhv. foreningen og arkivet. Foreningen. Sidste års generalforsamling blev afholdt den 12. marts 2018 og 65 medlemmer deltog. Det var meget imponerende, og skyldtes uden tvivl den efterfølgende præsentation af den nye Mølleknappebog.Mogens Carlsen blev valgt som dirigent. Beretningen fra bestyrelsen blev godkendt, og … Læs mere

Generalforsamling d. 4. februar 2019.

Se fotomontagen: Deltagerne begynder at indfinde sig. Inden generalforsamlingens begyndelse udtalte formanden mindeord over arkivleder Karna Søndergaard der pludselig afgik ved døden sidste forår. Efter et minuts stilhed blev generalforsamlingen indledt. Som dirigent valgtes C. C. Horn Andersen. Ole Nygaard Kristensen havde hvervet som referent. Formanden, Jørgen Koch Sørensen, aflægger beretning. Indkaldelse – Dagsorden – … Læs mere

Generalforsamling d. 12. marts 2018.

Se fotomontagen: Foreningens formand, Jørgen Koch Sørensen, gør de sidste forberedelser, inden der kan bydes velkommen til forsamlingen, som optog hver eneste plads i lokalet. Inden generalforsamlingens begyndelse udtalte formanden mindeord over foreningens kasserer, Bent Nielsen, der pludselig afgik ved døden sidste sommer. Efter et minuts stilhed blev generalforsamlingen indledt. Som dirigent valgtes Mogens Carlsen … Læs mere

Generalforsamlingen d. 12. marts 2018.

Indkaldelse. Hermed indkaldes til generalforsamling mandag den 12. marts 2018 kl. 19.30 i arkivet. Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning. Regnskab. Behandling af indkomne forslag.Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Fastsættelse af kontingent. Valg til bestyrelsen.På valg er: Ebbe S. Hansen, Ole Nygaard Kristensen og Sven Jensen Valg af bestyrelsessuppleant.På valg … Læs mere

Generalforsamling d. 23. februar 2017.

Fotomontagen: Ved Ole Nygaard Kristensen. Formanden, Jørgen Koch Sørensen, gør klar til generalforsamlingen. Der bydes velkommen til generalforsamlingen. Peter Andersen var aftenens dirigent og har givet ordet til formanden for aflæggelse af beretning. Indkaldelse – Dagsorden. Hermed indkaldes til generalforsamling torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.30 i arkivet. Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning. Regnskab. … Læs mere

Generalforsamlingen d. 23. februar 2017.

Indkaldelse. Hermed indkaldes til generalforsamling torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.30 i arkivet. Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning. Regnskab. Behandling af indkomne forslag.Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Fastsættelse af kontingent. Valg til bestyrelsen.På valg er: Benthe Andersen og Jørgen Koch Sørensen Valg af bestyrelsessuppleant.På valg er: Anne Marie … Læs mere

Generalforsamlingen d. 24. februar 2016.

Indkaldelse. Hermed indkaldes til generalforsamling onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.30 i arkivet. Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning. Regnskab Behandling af indkomne forslag.Forslag skal vær formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen Fastsættelse af kontingent. Valg til bestyrelsen.På valg er: Ebbe Svenning Hansen, Hans Ove Pedersen, (ønsker ikke at genopstille)Otto Clement (ønsker ikke … Læs mere