Nyheder.


NYT FRA ARKIVET.

Der er åbent for gæster torsdage fra kl. 14.00 til 16.00.
el. efter aftale.


Se arkiverede Nyhedsbreve og Gode Historie. Klik her.


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.
Uge 22 2023

Handelsgartnerier i Aarup og omegn.

I de gamle landsbysamfund var selvforsyningen i højsædet, og alle havde brug for sin egen ”kålplet” eller ”kålhave”. Folk, der gik på aftægt, fik også ofte ret til en sådan ”liden kålplet”. Betegnelsen stammer fra den tid, hvor man endnu ikke brugte kartofler, der først vandt frem i Europa efter den franske revolution.

Inden da havde man regnet det, der groede under jorden, for ”Djævelens værk”, og det skulle man holde sig meget langt væk fra. Det var jo direkte farligt, mente mange. I løbet af 1800-tallet vandt denne næringsrige sydamerikanske knold dog alligevel frem, og hvilken dansker kan i dag leve uden den?
Læs hele artiklen her.


Nyhedsbrev d. 4. maj 2023.

Kære medlem.

I dette nyhedsbrev kan du læse om generalforsamlingen og vores kommende udflugt til Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg.

Fra generalforsamlingen.

Generalforsamlingen havde samlet godt 40 deltagere.

Bestyrelsens og arkivledernes beretning blev godkendt og det samme blev regnskabet.

Kontingentet er fortsat 100 kr. pr. husstand.
Til bestyrelsen genvalgtes Jørgen Koch Sørensen, Jette Hasling Pedersen og Preben Moes Hansen.
Som suppleant blev Annie Gaardsted Frandsen nyvalgt.
Som revisorer og revisorsuppleant genvalgtes Grete Lundsgaard, Bjarne Chr. Jensen og Otto Clement.

Du kan læse bestyrelsens beretning og referatet fra generalforsamlingen på vores hjemmeside www.lokalarkivaarup.dk.

Efter generalforsamlingen fortalte Karl Møller Jensen om både sin tid i Grønland og sine 24 år som landpolitibetjent i Aarup.

Udflugt til Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg tirsdag den 20. juni kl. 12.45.

I år prøver vi noget helt nyt, idet vores aftenudflugt ændres til en eftermiddagsudflugt, bl.a. fordi vi skal køre lidt længere i år. Vi besøger nemlig Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg. Dette interessante museum ligger i den tidligere fattiggård, som var i brug helt frem til 1974.

Her får vi en guidet rundvisning, og bagefter drikker vi kaffen i et lokale på museet..

Vi mødes kl. 12.45 på parkeringspladsen bag Industrien for at fordele os i bilerne.

Det samlede arrangement (kørsel, entre, guide og kaffe) koster 75 kr. pr. deltager, og tilmelding bedes givet til Ebbe S. Hansen tlf  29 46 29 86 eller på mail til solbakken@stofanet.dk.
senest mandag den 12. juni.
(Skriv venligst på mailen, om du kan have andre med i bilen (vi dækker benzinudgiften) eller ønsker kørelejlighed fra Aarup).

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.
Uge 17 2023

Sogneforstanderskabet i Kerte


I landområderne eksisterede ”Fattigkommissionen” fra 1803 – 1841, således også i Kerte. Den havde præsten, godsejeren fra Billeskov og nogle få landmænd som medlemmer.//Men i 1841 fik Kerte og andre landkommuner et ”Sogneforstanderskab”, og det eksisterede frem til og med 1867.

Vandløb i Ørsbjerg Skov. Sogneforstanderskabet skulle føre tilsyn med både vandløb og løse hunde i det område. Foto april 2023 H.W.


Læs hele artiklen. Her.


Referat fra Generalforsamlingen
d. 27 februar 2023. Klik her.

Husk betaling af kontingent for 2023.


Årsskriftet for 2023 er nu sendt ud til vores medlemmer.

Hvis man ikke er medlem af foreningen,
kan det købes på arkivet for kr. 30,-


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.
Uge 8 202
3

Folkefester i Aarup og Omegn

I Aarups tidlige historie blev der ofte holdt folkefester, som det meste af byen deltog i.


Årlige markeder
Folkefester
Skytte- og gymnastikfest 1884
Århundredfesten 1901

Læs artiklen her.


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.
Uge 49 2022.

Landbrugsforhold rundt om Erholm ca. 1840.
Bakker, dale og jordbundsforhold.
Humle og foldudbytter.
Trækkraft.
Bondesmør og herregårdssmør.
Tørv.

Læs hele artiklen. Her.


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.
Uge 40 2022.

Balladen om “Industrien”

Ideen om en industri- og håndværkerforening i Aarup opstod tidligt på året i 1890.
Byen var da i realiteten kun godt 24 år gammel, hvis der regnedes fra jernbanens indvielse i september 1865.

Læs hele artiklen her.


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.
Uge 30 2022.

Tidlige forsyningsvirksomheder i Aarup.
Elværket – Vandværket – Mejeriet.
Læs hele artiklen her. 


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.
Uge 21 2022

Det tidlige Frøbjerg.

Allerede for over 1.000 år siden havde Frøbjerg betydning som det højeste punkt på Fyn,
idet man kunne tænde bål i ufredstider og foretage ofringer i vikingetiden (ca. 793 – 1050).
Læs hele artiklen Her.


Billeder fra Psykiatrisk Samling på Middelfart Museum
den 8. juni 2022.

Vores aftenudflugt gik i år til ”Psykiatrisk Samling”, som er en afdeling under Middelfart Museum, og som befinder sig i det gamle statshospital i Teglgårdsparken.
Her fik vi et foredrag og en guidet rundvisning, og bagefter drak vi kaffe samme sted. Klik her.


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.

Højvande langs Vestergade i Aarup.

I januar og februar 2022 var der særdeles høj vandstand langs Vestergade i Aarup – højere end det er set i mange år. Selv vest for den tidligere vandmølle, nu Vestergade 80 i Aarup, var vandstanden så høj, at man kunne se åens vandspejl fra et udsigtspunkt et pænt stykke oppe ad Møllegårdsvej.
Artiklen er bragt i Folkebladet i uge 14 2022.
Læs hele artiklen her.


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.

Ændringer ved Gribsvad-afkørslen nr. 55

I 2022 arbejdes der med udvidelsen af motorvejen Aarup – Nr. Aaby, så den kan blive 3-sporet…….
Artiklen bliver bragt i Folkebladet i uge 7 2022.
Læs hele artiklen her.


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.

Possementfabrikken i Aarup.

Possementfabrikkens ejer, Poul Jensen, var født i Give i 1916. Faderen, der oprindelig var mejerist,
blev senere handelsmand og solgte trævarer, sko, cykler, kartofler, juletræer og meget andet, bl.a. Ford-biler.

Tidlig iværksætter.

Poul Jensen tog præliminæreksamen i 1933, og han blev inspireret af faderens iværksættertalent og…..
Artiklen bliver bragt i FOLKEBLADET i 2022.
Læs hele artiklen her.