Nyheder.


NYT FRA ARKIVET.


Se arkiverede Nyhedsbreve. Klik her.

Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.
Uge 30 2022.

Tidlige forsyningsvirksomheder i Aarup.
Elværket – Vandværket – Mejeriet.
Læs hele artiklen her. 


Aarup lokalhistoriske Arkiv.

Der er igen åbent for gæster torsdage fra d. 11. august 2022.


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.
Uge 21 2022

Det tidlige Frøbjerg.

Allerede for over 1.000 år siden havde Frøbjerg betydning som det højeste punkt på Fyn,
idet man kunne tænde bål i ufredstider og foretage ofringer i vikingetiden (ca. 793 – 1050).
Læs hele artiklen Her.


Nyhedsbrev d. 5. maj 2022.

Kære medlem.

Fra Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen havde samlet 42 deltagere og blev indledt med et minuts stilhed for at mindes vores mangeårige medarbejder Ole Nygaard Kristensen, der døde i efteråret 2021.
Læs referatet fra generalforsamlingen. Her.

Bestyrelsens og arkivledernes beretning blev godkendt og det samme blev regnskabet.
Læs bestyrelses – arkivledernes beretning for 2021. Her.

Kontingentet er fortsat 100 kr. pr. husstand.
Til bestyrelsen genvalgtes Ebbe Svenning Hansen og Sven Jensen.
Som suppleant blev Willy Steen genvalgt.
Som revisorer og revisor suppleant genvalgtes Grete Lundsgaard, Bjarne Jensen og Otto Clement.

Efter generalforsamlingen fortalte Anna Svensson både spændende og morsomt om hendes 50 år i Aarup kommunes tjeneste.


Billeder fra Psykiatrisk Samling på Middelfart Museum
den 8. juni 2022.

Vores aftenudflugt gik i år til ”Psykiatrisk Samling”, som er en afdeling under Middelfart Museum, og som befinder sig i det gamle statshospital i Teglgårdsparken.
Her fik vi et foredrag og en guidet rundvisning, og bagefter drak vi kaffe samme sted. Klik her.


Nyhedsbrev d. 10. april 2022.

Kære medlem!
Vores lokale ugeavis Folkebladet bringer hver uge en artikel fra et af kommunens 12 lokalarkiver under overskriften: Den gode historie fra de lokalhistoriske arkiver.

Her kan du i stedet via dette link læse artiklen direkte på vores hjemmeside.
Vi lægger alle artiklerne fra Folkebladet ind på hjemmesiden samme uge, som de bringes i Folkebladet.

Vi har fundet denne video om Kirkerne på Aarup Kommune, brug dette link
og denne udsendelse, Søren Ryge og Ålsbo-smeden Arly Persson, brug dette link
Venlig hilsen Bestyrelsen
Aarup lokalhistoriske Forening og Arkiv
Bredgade 73-75, 5560 Aarup
www.lokalarkivaarup.dk         E-mail aaruplokalarkiv@gmail.com    Tlf: 21835079


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.

Højvande langs Vestergade i Aarup.

I januar og februar 2022 var der særdeles høj vandstand langs Vestergade i Aarup – højere end det er set i mange år. Selv vest for den tidligere vandmølle, nu Vestergade 80 i Aarup, var vandstanden så høj, at man kunne se åens vandspejl fra et udsigtspunkt et pænt stykke oppe ad Møllegårdsvej.
Artiklen er bragt i Folkebladet i uge 14 2022.
Læs hele artiklen her.


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.

Ændringer ved Gribsvad-afkørslen nr. 55

I 2022 arbejdes der med udvidelsen af motorvejen Aarup – Nr. Aaby, så den kan blive 3-sporet…….
Artiklen bliver bragt i Folkebladet i uge 7 2022.
Læs hele artiklen her.


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.

Possementfabrikken i Aarup.

Possementfabrikkens ejer, Poul Jensen, var født i Give i 1916. Faderen, der oprindelig var mejerist,
blev senere handelsmand og solgte trævarer, sko, cykler, kartofler, juletræer og meget andet, bl.a. Ford-biler.

Tidlig iværksætter.

Poul Jensen tog præliminæreksamen i 1933, og han blev inspireret af faderens iværksættertalent og…..
Artiklen bliver bragt i FOLKEBLADET i 2022.
Læs hele artiklen her.