Nyheder.


NYT FRA ARKIVET.

Der er åbent for gæster torsdage fra kl. 14.00 til 16.00.
el. efter aftale.


Se arkiverede Nyhedsbreve og Gode Historie. Klik her.


” O B S ”

Indkaldelse til Generalforsamling 2023.

Vi afholder nu den ordinære generalforsamling mandag den 27. februar 2023 kl. 19.00
i arkivet i Kulturhuset Industrien, Bredgade 73-75, Aarup.

Dagsordenen er iflg. vores vedtægter.

Efter kaffen fortæller Karl Møller Jensen om sine 24 år som landpolitibetjent i Aarup.
Vi glæder os til at se jer igen til en god aften i foreningen.

Kontingent for 2023.
Vi er glade for, at du støtter vores arbejde med at arkivere og formidle vores fælles kulturarv ved at være medlem af vores gode forening.

Opkrævning af kontingent for 2023:
Medlemskontingentet er 100,00 kr. incl. Årsskrift for 2023, nyhedsbreve mv.
Du kan overføre 100,00 kr. til vores konto i Totalbanken.
Totalbanken Reg.nr. 6880 konto nr. 4006671.
Du er også velkommen til at betale direkte på arkivet i åbningstiden, torsdage kl. 14 – 16.

Vi ser gerne, at du betaler senest den 27. februar 2023.


Årsskriftet for 2023 er nu sendt ud til vores medlemmer.

Hvis man ikke er medlem af foreningen,
kan det købes på arkivet for kr. 30,-


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.
Uge 49 2022.

Landbrugsforhold rundt om Erholm ca. 1840.
Bakker, dale og jordbundsforhold.
Humle og foldudbytter.
Trækkraft.
Bondesmør og herregårdssmør.
Tørv.

Læs hele artiklen. Her.


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.
Uge 40 2022.

Balladen om “Industrien”

Ideen om en industri- og håndværkerforening i Aarup opstod tidligt på året i 1890.
Byen var da i realiteten kun godt 24 år gammel, hvis der regnedes fra jernbanens indvielse i september 1865.

Læs hele artiklen her.


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.
Uge 30 2022.

Tidlige forsyningsvirksomheder i Aarup.
Elværket – Vandværket – Mejeriet.
Læs hele artiklen her. 


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.
Uge 21 2022

Det tidlige Frøbjerg.

Allerede for over 1.000 år siden havde Frøbjerg betydning som det højeste punkt på Fyn,
idet man kunne tænde bål i ufredstider og foretage ofringer i vikingetiden (ca. 793 – 1050).
Læs hele artiklen Her.


Billeder fra Psykiatrisk Samling på Middelfart Museum
den 8. juni 2022.

Vores aftenudflugt gik i år til ”Psykiatrisk Samling”, som er en afdeling under Middelfart Museum, og som befinder sig i det gamle statshospital i Teglgårdsparken.
Her fik vi et foredrag og en guidet rundvisning, og bagefter drak vi kaffe samme sted. Klik her.


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.

Højvande langs Vestergade i Aarup.

I januar og februar 2022 var der særdeles høj vandstand langs Vestergade i Aarup – højere end det er set i mange år. Selv vest for den tidligere vandmølle, nu Vestergade 80 i Aarup, var vandstanden så høj, at man kunne se åens vandspejl fra et udsigtspunkt et pænt stykke oppe ad Møllegårdsvej.
Artiklen er bragt i Folkebladet i uge 14 2022.
Læs hele artiklen her.


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.

Ændringer ved Gribsvad-afkørslen nr. 55

I 2022 arbejdes der med udvidelsen af motorvejen Aarup – Nr. Aaby, så den kan blive 3-sporet…….
Artiklen bliver bragt i Folkebladet i uge 7 2022.
Læs hele artiklen her.


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.

Possementfabrikken i Aarup.

Possementfabrikkens ejer, Poul Jensen, var født i Give i 1916. Faderen, der oprindelig var mejerist,
blev senere handelsmand og solgte trævarer, sko, cykler, kartofler, juletræer og meget andet, bl.a. Ford-biler.

Tidlig iværksætter.

Poul Jensen tog præliminæreksamen i 1933, og han blev inspireret af faderens iværksættertalent og…..
Artiklen bliver bragt i FOLKEBLADET i 2022.
Læs hele artiklen her.