Nyheder.


NYT FRA ARKIVET.


Se arkiverede Nyhedsbreve. Klik her.

Nyhedsbrev d. 5. maj 2022.

Kære medlem.

Fra Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen havde samlet 42 deltagere og blev indledt med et minuts stilhed for at mindes vores mangeårige medarbejder Ole Nygaard Kristensen, der døde i efteråret 2021.

Bestyrelsens og arkivledernes beretning blev godkendt og det samme blev regnskabet.

Kontingentet er fortsat 100 kr. pr. husstand.

Til bestyrelsen genvalgtes Ebbe Svenning Hansen og Sven Jensen.
Som suppleant blev Willy Steen genvalgt.
Som revisorer og revisor suppleant genvalgtes Grete Lundsgaard, Bjarne Jensen og Otto Clement.
Du kan læse beretningerne på vores hjemmeside www.lokalarkivaarup.dk.

Efter generalforsamlingen fortalte Anna Svensson både spændende og morsomt om hendes 50 år i Aarup kommunes tjeneste.

Udflugt til Psykiatrisk Samling på Middelfart Museum
onsdag den 8. juni kl. 18.30.

Vores aftenudflugt går i år til ”Psykiatrisk Samling”, som er en afdeling under Middelfart Museum, og som befinder sig i det gamle statshospital i Teglgårdsparken.
Her får vi en guidet rundvisning, og bagefter drikker vi kaffe i Byarkivet i Algade.

Vi mødes kl. 18.30 på parkeringspladsen bag Industrien for at se, om nogle skal have kørelejlighed.

Det samlede arrangement (entre, guide og kaffe) koster 50 kr. pr. deltager og tilmelding bedes givet til Ebbe S. Hansen tlf  29 46 29 86 eller på mail til solbakken@stofanet.dk.
senest mandag den 30. maj.
(Skriv venligst på mailen, om du kan have andre med i bilen eller ønsker kørelejlighed fra Aarup)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Nyhedsbrev d. 10. april 2022.

Kære medlem!
Vores lokale ugeavis Folkebladet bringer hver uge en artikel fra et af kommunens 12 lokalarkiver under overskriften: Den gode historie fra de lokalhistoriske arkiver.
I uge 14 2022 er det en artikel fra vores arkiv, og den handler om Skydebjerg Vandmølle, der jo er beliggende Vestergade 80 i Aarup.
Her kan du i stedet via dette link læse artiklen direkte på vores hjemmeside.
Vi lægger alle artiklerne fra Folkebladet ind på hjemmesiden samme uge, som de bringes i Folkebladet.

Onsdag den 27. april kl. 19 har Industriens Foredragsforening byvandring i Aarup.
Man mødes på i Galleriet med Hans Walmar og Carl Christian Horn Andersen. De vil derefter føre os rundt i det centrale Aarup og gøre flere stop for at fortælle om historiske huse og markante personligheder. Aftenen slutter i Galleriet med kaffe.
Pris: 80 kr., medlemmer af Foredragsforeningen 60 kr.

Vi har fundet denne video om Kirkerne på Aarup Kommune, brug dette link
og denne udsendelse, Søren Ryge og Ålsbo-smeden Arly Persson, brug dette link
Venlig hilsen Bestyrelsen
Aarup lokalhistoriske Forening og Arkiv
Bredgade 73-75, 5560 Aarup
www.lokalarkivaarup.dk         E-mail aaruplokalarkiv@gmail.com    Tlf: 21835079


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.

Højvande langs Vestergade i Aarup.

I januar og februar 2022 var der særdeles høj vandstand langs Vestergade i Aarup – højere end det er set i mange år. Selv vest for den tidligere vandmølle, nu Vestergade 80 i Aarup, var vandstanden så høj, at man kunne se åens vandspejl fra et udsigtspunkt et pænt stykke oppe ad Møllegårdsvej.
Artiklen er bragt i Folkebladet i uge 14 2022.
Læs hele artiklen her.


Aarup lokalhistoriske Forening og Arkiv.
Generalforsamlingen d. 28. marts 2022.

Der var ca. 45 deltagere til Generalforsamlingen

Læs referatet fra generalforsamlingen. Her.
Læs bestyrelses – arkivledernes beretning for 2021. Her.


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.

Ændringer ved Gribsvad-afkørslen nr. 55

I 2022 arbejdes der med udvidelsen af motorvejen Aarup – Nr. Aaby, så den kan blive 3-sporet…….
Artiklen bliver bragt i Folkebladet i uge 7 2022.
Læs hele artiklen her.


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.

Possementfabrikken i Aarup.

Possementfabrikkens ejer, Poul Jensen, var født i Give i 1916. Faderen, der oprindelig var mejerist,
blev senere handelsmand og solgte trævarer, sko, cykler, kartofler, juletræer og meget andet, bl.a. Ford-biler.

Tidlig iværksætter.

Poul Jensen tog præliminæreksamen i 1933, og han blev inspireret af faderens iværksættertalent og…..
Artiklen bliver bragt i FOLKEBLADET i 2022.
Læs hele artiklen her.