senestnyt


Seneste nyt på hjemmesiden

Her kan man læse om de seneste indlæg på siden, men blad helt til ende og se, hvad der er passeret siden 2009, der er meget spændende læsning ind imellem.

2020


Alle aktiviteter på Kulturhuset Industrien er fra i dag, 12. marts, lukket ned til den 13. april. Aarup Lokalhistoriske Arkiv indgår i ordningen.


Udsættelse af generalforsamling og bogpræsentation.

26. marts 2020

Kære medlem
Sundhedssituationen i Danmark har bevirket, at vi må aflyse vores generalforsamling mandag den 30. marts på Kulturhuset Industrien.
Vi skulle også samme aften præsentere jer for vores nye bogudgivelse: "Aarup 1860 - 1980".
Dette arrangement må vi desværre også udsætte, og derfor bliver bogen først til salg efter den kommende præsentation, hvor I bliver indbudt med sædvanligt varsel. Vi håber, at I vil have tålmodighed i nogen tid endnu.
Vi må nok også se i øjnene, at vores udflugt i juni desværre må aflyses i år.
Vi håber, at arkivet åbner igen om nogle uger eller måneder, så vi kan få lavet vores årsskrift for 2020, som I vil modtage på sædvanlig vis.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Generalforsamlingen og bogudgivelsen er aflyst grundet coronaepedemien

Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyhedsbrev

Marts 2020

Kære medlem
Dette nyhedsbrev indeholder indkaldelse til vores generalforsamling i marts og efterfølgende præsentation af en ny bogudgivelse.

Generalforsamling mandag den 30. marts 2020 kl. 19 i bio-salen på Kulturhuset,Industrien.

DAGSORDEN 1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen.
3. Regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen.
På valg er: Ebbe S. Hansen, Sven Jensen, og Ole Nygaard + ledig plads.
7. Valg af bestyrelsessuppleant.
På valg er Willy Steen.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
På valg er: Kristian Nancke, Otto Clement + ledig plads.
9. Eventuelt.

Præsentation af ny bog: "Aarup 1860 - 1980"

Efter generalforsamlingen er vi meget glade for at kunne præsentere en helt ny bogudgivelse, som er noget ud over det sædvanlige.

Vi har nemlig ventet i mange år på denne bog, som først og fremmest er historien om stationsbyen Aarups fødsel og opvækst sammen med herregården Erholm.

Den seneste bog om Aarup er fra 1990 og baserer sig på et manuskript af Anna Andersen fra 1944! Det er der nu rådet bod på, idet forfatterne og lokalhistorikerne Hans Walmar og Evald Andersen har præsteret en flot bog, som bl.a. bygger på et stort kildemateriale fra Landsarkivet, og som nu befinder sig i lokalarkivet. Desuden er der anvendt et stort materiale fra vores lokale arkiv sammen med op imod 100 interviews.

Arbejdet med bogen har taget næsten 4 år, men resultatet har været værd at vente på.
Vi er både meget stolte af og taknemmelige for, at de to forfattere har villet investere deres tid i et så stort bogprojekt.

Den nye Aarup-bog kommer vidt omkring:
Aarup-egnen før og nu.
Ca. 200 fotos fra arkivet, desuden tabeller og diagrammer.
23 tegninger af Helge Roslind.
Jernbanen
Post og fragt før og nu.
Erhverv og byudvikling.
Skoler.
Kirker, præster og vækkelser.
Industrien fra 1890 til nu.
Sygdomme og sociale forhold.
Lasse Helner.
Det politiske liv.
Erholm i 500 år.
Og meget meget mere.

I kan glæde jer til denne bog: Vores største bogudgivelse indtil nu:
316 sider, og godt skrevet og med mange illustrationer.
Prisen er kun 250 kr., og I kan allerede nu forudbestille bogen på mailadressen nederst.

Kontingent for 2020.
Vi vedlægger et indbetalingskort til brug for betaling af det nye kontingent for 2020.
Det bedes indbetalt på netbank senest den 15.3., i arkivets åbningstid eller på selve generalforsamlingsaftenen.

Nyhedsbreve på mail
Vores kommunikation til medlemmerne har hidtil været udelukkende via post og egene udbringning.
Vi vil imidlertid gerne fremover kunne udsende nyhedsbreve eller andre aktuelle informationer til jer via mail, og vi ønsker derfor at opbygge et mailkartotek over medlemmerne.
Send derfor en mail til os på adressen: aaruplokalarkiv@gmail.com indeholdende dit navn og mailadresse.
Medlemmer uden pc-adgang vil selvfølgelig stadig få tilsendt nyhedsbreve pr. post.

Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer og gæster til en festlig aften den 30. marts.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


2019Arkivernes dag

Åbent hus og udstilling i Aarup Lokalhistoriske Arkiv
lørdag den 9. november kl. 10 -14.

Her kan vi vise, hvad vi modtager i arkivet, og hvordan vi opbevarer materialerne, så de bevares for eftertiden og kan findes frem igen, hvis nogen vil dykke ned i vores historie i lokalområdet.

Udstillingen kan desuden ses hver dag frem til den 29. november i Galleriet i bibliotekets åbningstid kl. 7- 22.
Se i øvrigt nærmere på www.lokalarkivaarup.dk

Klik her og se dagens forløb


4. juni
Aftentur til Hørvævsmuseet på Krengerup Gods

Klik her og se en fotoserie fra aftenen


1. maj

Nyhedsbrev 2019

Nyhedsbrevet udsendes de kommende dage til foreningens medlemmer.
Vedlagt er også årsskriftet for 2019
Husk, tilmeldingsfristen er senest den 27. maj for deltagelse i udflugten til Hørvævsmuseet.
Husk også Mølledagen søndag den den 16. juni kl. 10 - 16.

Klik her og læs nyhedsbrevet


13. februar

Arkivets forhold til persondataloven.

Klik her og læs om bestemmelserne


Foreningens generalforsamling mandag den 4. februar
Klik her og læs om generalforsamlingen


2. januar

I denne uge udsendes Nyhedsbrev til foreningens medlemmer, hvori der indkaldes til generalforsamling mandag den 4. februar 2019 kl. 19.30 i arkivet/Galleriet med dagsorden iflg. vedtægterne.
Efter generalforsamlinen vil arkivets nye leder Aase Beyer Clausen fortælle om, hvordan der arbejdes på et arkiv, og hvad der i det hele taget løses af meget forskellige arbejdsopgaver i et arkiv.

HUSK: kontingent for 2019 skal være betalt på Netbank senest den 1. februar. Girokort er vedlagt Nyhedsbrevet. Kontingentet kan også indbetales ved genralforsamlingen eller i arkivetss åbningstid.


2018


Arkivet er lukket torsdag den 3. januar 2019.

Åbent hus og udstilling i
Aarup Lokalhistoriske Arkiv
lørdag den 10. oktober

Klik her og se fotos fra udstillingen


28. juni 2018

Tur til Mølleknappe og Kerte Kirke

Klik her og se billeder fra turen


12. maj 2018

Nyhedsbrev 2018

Nyhedsbrevet udsendes de kommende dage til foreningens medlemmer. Vedlagt er også årsskriftet for 2018
Husk, tilmeldingsfristen er senest den 25. juni for deltagelse i udflugten til Mølleknappe. Husk også Mølledagen søndag den den 17. juni kl. 10 - 16.

Klik her og læs nyhedsbrevet


Foreningens generalforsamling mandag den 12. marts
Klik her og læs om generalforsamlingen


16. februar 2018

Generalforsamling 2018

Indkaldelse til generalforsamlingen mandag den 12. marts kl. 19.30 er udsendt til foreningens medlemmer. Husk, at forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen


Efter generalforsamlingen er der bogudgivelse.
Forfatteren, Vivian Hvenegaard, fortæller om sin bog2017


Åbent hus og udstilling i Aarup Lokalhistoriske Arkiv lørdag den 11. november

Klik her og se billeder fra "Åbent Hus dagen"


5.oktober 2017

Arkivernes dag den 11. november

Vi holder åbent hus lørdag den 11. november fra kl. 10.00 til 14.00, og samtidig åbner vi en ny udstilling med tre emner:

  • Små og store begivenheder i Aarupområdet for 40 år siden

  • Før og nu i Aarup

  • Gamle julekort


Udstillingen kan ses hver dag frem til den 26. november i bibliotekets åbningstid.


22. juni 2017

Aftenturen 2017 gik til Hjemstavnsgaarden i Gummerup

Klik her og se billeder fra turen


6. maj 2017

Nyhedsbrev 2017

Nyhedsbrevet udsendes de kommende dage til foreningens medlemmer. Vedlagt er også årsskriftet for 2017.
Husk, tilmeldingsfristen er senest den 19. juni for deltagelse i aftenudflugten til Hjemstavnsgården i Gummerup.
Noter også Mølledagen søndag den 18. juni kl. 10 - 16.

Klik her og læs nyhedsbrevet


Foreningens generalforsamling torsdag den 23. februar

Klik her og læs om generalforsamlingen


2016

Arkivernes dag

Arkivernes dag i Norden blev afholdt den 12. november. Klik her og
se fra arkivet i Aarup.


Ferielukning

I lighed med tidligere år holder arkivet lukket i hele skolefeien, 27. juni til 10. august.


22. juni 2016

Aftenturen 2016 gik til Harridslevgaard ved Bogense

Klik her og se billeder fra turen


8. maj 2016

Nyhedsbrev 2016

Nyhedsrevet udsendes de kommende dage til foreningens medlemmer. Vedlagt er også årsskriftet for 2016.
Husk, tilmeldingsfristen er senest den 17. juni for deltagelse i aftenudflugten til Harridslevgard.
Noter også Mølledagen søndag den 19. juni kl. 10 - 16.


Foreningens generalforsamling onsdag den 24. februar

Klik her og læs om generalforsamlingen


2015

Arkivernes dag i Norden,
den anden lørdag i november

er en tradition som også Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv bakker op om.

I år er det lørdag den 14. november, og arkivet er åbent fra kl. 10.00 til 14.00. Der vil være en udstilling af historiske billeder og udklip fra aviser årgang 1975. Udstillingen varer til den 29. november og kan ses i bibliotekets åbningstid.

Klik her og se, hvordan det gik


20. august 2015

Pressemeddelelse
Udstilling om Aarup Station og jernbanen i 150 år.

I anledning af 150-året for åbningen af "Dronning Louises Jernbane" har Aarup Lokalhistoriske Arkiv lavet en lille udstilling om jernbanens og stationens bygning, om store og små begivenheder, herunder bl.a. bombningen af "Jyllandsekspressen" i 1945 og dagliglivet på stationen i 1950-erne og frem til nedbrydningen og ændringen af stationen i 1990-erne.

Jernbanens etablering den 7. september 1865 har været altafgørende for byens opståen og udvikling, men i takt med udviklingenaf biltransporten har den fået en anden betydning i nutidens Aarup.

Arkivet vil med udstillingen vise lidt om, hvordan miljøet og omgivelserne har ændret sig i disse 150 år.

Udstillingen kan ses på Aarup Bibliotek fra lørdag den 29. august og frem til søndag den 13. september alle dage fra kl. 7-22.

Klik her og se billeder fra udstillingen


Ferielukning

Arkivet er ferielukket i hele skolefrien, 29. juni til 9. august


Aftenturen gik i år gik til landsbyen Frøbjerg, hvor tidligere borgmester Asger Møller tog imod deltagerne og guidede dem rundt på en lille tur i landsbyen og fortalte om den.

Klik her og se billeder fra turen


Maj 2015

Foreningens årsskrift 2015 er nu sammen med Nyhedsbrevet udsendt til medlemmerne.

Aftenudflugten i år finder sted onsdag den 24. juni.

Husk tilmelding senest mandag den 22. juni. Der er et begrænset deltagerantal.


Mindesmærker om krigen

Erling Lykke, der bor i Haarby, har rundt i landet fotograferet en lang række mindesmærker fra krigens tid.

Det gælder også mindesten i Assens Kommune. Billederne kan ses på Aarup Bibliotek fra den 4. maj til søndag den 10. maj.

Arrangør er Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv.


10. februar 2015

Generalforsamling og bogudgivelse

Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv afholdt ordinær generalforsamling med bogudgivelse tirsdag den 10. februar. Det blev en interessant aften.

Klik her og se


2014

Arkivernes dag
lørdag den 8. november 2014

Se hvordan den forløb. Klik her


16. august 2014

Klik her og se billeder fra aftenturen torsdag den 14. august til Militærhistorisk Samling i Odense


19. juni 2014
Nyhedsbrev er udsendt til foreningens medlemmer sammen med årsskriftet for 2014.

HUSK!
Sidste frist for tilmelding til aftenudflugten er mandag den 11. august til Ebbe S. Hansen, tlf. 29 46 29 86 eller på mail til: solbakken@stofanet.dk


4. april 2014
Arkivets åbningstid er ændret til torsdage kl. 14.00 til 16.00.
Arkivet har ferielukket fra uge 27 til og med uge 32


20. marts 2014
Læs om generalforsamlingen den 18. marts. Klik her.


20. februar 2014
Bestyrelsen har udsendt indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.30 i arkivet.2013


Åbent Hus på Arkivernes Dag
lørdag den 9. november fra kl. 10 - 14.


Udstilling i Galleriet:

  • Danmark set fra luften: Aarup og Omegn.

  • Små og store begivenheder i Aarup-området for 40 år siden.

  • Ukendte billeder.

Udstillingen er åben via biblioteket fra den 9. til den 20. november.

Klik og se billeder fra udstillingen


Mandag den 23. september mødte næstformanden for Aarup Antenneforening, Arne Lauridsen, op på arkivet for at aflevere en check på 5000 kr. til Aarup Lokalhistoriske Forening.

Aarup Antenneforening ønskede på denne måde at give en anerkendelse for det arbejde, som frivillige medarbejdere udfører.

På billedet ses fra venstre næstformanden for Aarup Antenneforening, Arne Lauridsen, formanden for Aarup Lokalhistoriske Forening, Jørgen Koch Sørensen og arkivets leder, Karna Hansen.

Vi er kun en lille forening, og indtægterne er minimale, så pengene er meget velkomne, sagde Jørgen Koch Sørensen, idet han rettede sin tak til Arne Lauridsen på vegne af Aarup Antenneforening.


27. september

Læs her på hjemmesiden om en togrejse, der blev til nostalgi om æg. Klik her.

Kan også købes som hæfte på arkivet,
16 sider, pris 20 kr.


12. september
Arkivets åbningstid er ændret.
Fremover er arkivet åbent torsdage fra kl. 14.00 til 17.00.
Der kan træffes aftale om besøg udenfor åbningstiden ved henvendelse til Karna Hansen, tlf. 64 43 30 95.


5. juli
Klik og læs om aftenturen onsdag den 26. juni


5. juli
Klik og læs om nye aktiviteter på Industrien


10.maj
Klik og læs Nyhedsbrevet maj 2013


Arkivet er nu nået så langt med at lægge arkivets registreringer ind i en database kaldet ARKIBAS, at systemet kan åbnes for offentligheden.
Hver uge sker der opdateringer.

Besøg Arkibas, klik her.


Læs om generalforsamlingen den 5. marts. Klik her.


24. januar

Læs om Chr. N. Møller, der var lærer ved Hestbjerg Skole fra 1863 til 1896, klik her.2012


Den anden lørdag i november er

ARKIVERNES DAG i Norden

Aarup Lokalhistoriske Arkiv var også med lørdag den 10. november

Klik her og se billeder fra udstillingen


18. juni 2012

Aftenturen -
vellykket i paraplyernes tegn

Klik her og læs mere


10.maj
Klik og læs Nyhedsbrevet maj 201225. januar
Foreningens generalforsamling.
Foreningen skiftede navn til Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv.
Der blev også vedtaget nye vedtægter.

Klik og læs om generalforsamlingen

Klik her og læs vedtægterneLokalhistorisk Forening for Aarup afholder generalforsamling
onsdag den 25. januar 2012 kl. 19.30 på Arkivet.

Dagsorden iflg. foreningens vedtægter.2011

12. november 2011

Den 2. lørdag i november er hvert år Arkivernes Dag. Her byder alle Danmarks lokalarkiver interesserede borgere indenfor, så man kan se, hvad det er for materialer, vi gemmer på hylderne.
Lokalhistorisk Arkiv i Aarup deltog naturligvis med en udstilling.

Se hvordan det gik: klik her og læs mere!

Udstillingen vil frem til årsskiftet tillige være åben i bibliotekets og arkivets sædvanlige åbningstider og ved Open by night den 25.11.3. september 2011

Et mysterium - hvem kan løse gåden?

Klik her og læs mere1. september 2011

Sommeren er forbi og der arbejdes igen for fuld tryk i arkivet.

Husk,
arkivet er åben den første mandag i hver måned fra kl. 19.00 til 21.00,
og hver torsdag fra kl. 14.00 til 16.00.21. juni

Aftenturen til Erholm

Klik her og læs hvad Ole Nygaard Kristensen skriverUdgivelse af årsskrift

Bestyrelsen har besluttet, at Lokalhistorisk Forening fremover vil udgive et årsskrift med artikler og beretninger fra vores arbejdsområde i den tidligere Aarup Kommunes 5 sogne.
Manglende rutine og det store arbejde med at indsamle materialet gør, at der lægges ud med et mindre hæfte på 24 sider.

Årsskriftet udsendes gratis til medlemmerne sammen med Nyhedsbrevet.
Interesserede kan for 20 kr. købe hæftet i arkivet.19. maj

Nyhedsbrevet maj 2011

Klik her og læs Nyhedsbrevet15. februar

Arkivet udvider sin åbningstid.
Nu også åbent den første mandag i måneden fra kl. 19.00 til 21.008. februar

Den gamle Aarupfilm og Den Nye Aarupfilm findes nu også i en DVD-udgave. Prisen er 50 kr., uanset om det er på DVD eller som VHS-videobånd.26. januar

Klik her og læs om forenings generalforsamling den 24. januar2010

18. december

Lokalhistorisk Forening for Aarup afholder generalforsamling
mandag den 24. januar 2011 kl. 19.30 på Arkivet.

Dagsorden iflg. foreningens vedtægter.
Efter kaffen vil der være foredrag af Max Kjær, Hækkebølle.
Bestyrelsen14. december

Klik her og læs om Holmelund 2 i Aarup22. november

Klik her og se en reportage fra Arkivernes Dag, lørdag den 13. november.7. oktober

Klik her og se resultatet af renoveringen af Lokalarkivets arbejdsrum.12. september

Klik her og læs om Skydebjerg gamle Præstegård24. august

Arkivet er lukket hele september måned
På grund af ombygning lukker arkivet hele september måned.
Arkivet åbner igen torsdag d. 7 oktober 2010 i nye friske lokaler.26. juli

Klik her og læs om Kertevej nr. 39 i Kerte sogn29. juni

Klik her og se, hvordan aftenturen den 22. juni forløb13. juni

Klik her og læs, hvad Peder Andersen fortæller om Aarup Mølle7. juni:

Klik her og se den nye side, hvor der efterlyses forklaring til billeder, som arkivet er i besiddelse af, men ikke har oplysninger om.4. juni:

Klik her og læs om Hjerup Tinghus20. maj:

Flere nye adresser på nyttige link

Klik her og se den nye side: Vi søger8. maj:

Klik her og læs om Mølledagen5. maj:

Klik her og læs formandens nyhedsbrev

Klik her og læs pressemeddelelse om en spændende bog

Klik her og læs om foreningens aftentur i juni måned3. maj:

Klik her og se Holmelund 16
med tekst af Birgitte Osmark og Ole Nygaard Kristensen30. marts:

Klik her og se Rosenvænget 19 beskrevet af Ole Nygaard Kristensen18. marts:

Holger Hansen fortæller om foreningen11. marts:

Se foreningens nye folder


19. februar:

Læs om generalforsamlingen

Se billeder fra generalforsamlingen

Læs om formandsskifte

Læs om bygningen "INDUSTRIEN"

En torsdag i arkivet